ce sunt și cum funcționează

THE mandate acoperite eu sunt instrumente financiare derivate care pot fi tranzacționate pe o bursă reglementată, cum ar fi Borsa Italiana, segmentul SeDeX MTF și EuroTLX, segmentul Cert-X.

Sunt considerate o categorie de derivate deoarece prețul lor derivă dintr-un alt activ suport, cum ar fi un indice bursier, unul sau mai multe acțiuni, mărfuri sau schimb valutar.

Există două tipuri de acest instrument care depind de tipul de drept pe care investitorul și-l asumă atunci când le negociază:

  • warrant-uri acoperite, care oferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra un activ financiar suport la un anumit preț, cunoscut sub numele de preț de exercițiu sau de exercitare;
  • puneți garanții acoperite, care în schimb dau cumpărătorului dreptul de a vinde un activ financiar suport la un anumit preț, numit și preț de exercițiu sau de exercițiu.

În plus, mandatele acoperite pot diferi și la data finală de observare a dreptului, indiferent dacă sunt call-uri sau put-uri.

Dacă dreptul poate fi exercitat într-o anumită perioadă de timp, se spune că produsul este în stil american. În schimb, dacă acest lucru poate fi exercitat de investitor la o dată dată, atunci se spune că produsul este de stil european.

Cum să faci bani cu mandate acoperite

Datorită mecanismului de levier financiar intrinseci în construcția lor, mandatele acoperite sunt instrumente financiare foarte populare în rândul comercianților, care le folosesc în principal în scopuri de tranzacționare.

Având în vedere că performanța activului financiar suport poate diferi semnificativ de cea a instrumentului.

Într-adevăr, valoarea instrumentului amplifică fluctuațiile de preț ale activului de care este legat.

Desigur, având în vedere posibilitatea de a obține profituri mai mari, riscurile de pierderi sunt amplificate.

Din acest motiv, warrant-urile acoperite în Italia pot fi admise la tranzacționare dacă și numai dacă sunt emise de o societate subordonată supravegherii prudențiale a Băncii Italiei.

The scop operațiunile unui mandat garantat pot fi din două matrice: urcătoare sau ursitoare. În fața așteptărilor optimiste cu privire la un anumit subiacent, investitorul va paria pe un call acoperit. În timp ce în fața așteptărilor unei scăderi a prețului subiacentului, investitorul se va poziționa pe un put de garantare acoperit.

Pentru apeluri, dacă valoarea suportului este mai mare decât prețul de exercitare, instrumentul este apelat în bani. În acest caz, dacă un investitor exercită un warrant acoperit, acesta este în bani, el va obtine un profit dat de: (valoarea suportului ˗ preț de exercițiu) / (paritate x curs de schimb) ˗ premiu. Unde paritatea este numărul de mandate garantate necesare pentru a controla o unitate a suportului.

Dacă, pe de altă parte, valoarea suportului este mai mică decât prețul de exercițiu al instrumentului, produsul se numește din baniiar exercitarea acesteia ar cauza o pierdere investitorului care o detine.

Dacă valoarea suportului și prețul de exercițiu coincid, produsul este numit la baniiar exercitarea acestuia ar fi neutră pentru investitor.

În schimb, în ​​cazul punerilor, situația este inversă. Adică, dacă valoarea suportului este mai mică decât prețul de exercitare, instrumentul este apelat în bani, iar investitorul ar beneficia de un profit dat de: (preț de exercițiu ˗ valoarea suportului) / (paritate x curs de schimb) ˗ premiu.

În schimb, acest instrument este definit din bani, atunci când valoarea suportului este mai mare decât prețul de exercitare, rezultând o pierdere, în cazul în care investitorul decide să-și exercite dreptul, egal cu prima plătită pentru achiziționarea instrumentului.

Ca și în cazul unui call de warrant acoperit, atunci când valoarea suportului de bază coincide cu prețul de exercițiu, produsul este numit la bani iar exercitarea acestuia ar fi neutră pentru investitor.

În plus, mandatele acoperite pot fi folosite pentru a construi strategii de tranzacționare eficiente acoperirea portofoliului.

În practică, prin achiziționarea de warrant-uri acoperite, un investitor se poate proteja împotriva riscului oricăror declinuri viitoare, protejându-și propriile poziții optimiste.

De altfel, dacă acțiunile, de exemplu, din portofoliu ar avea performanțe negative, instrumentul în cauză ar dobândi valoare prin compensarea pierderilor înregistrate de celelalte active.

Ceea ce determină prețul mandatelor acoperite

Pentru a înțelege măsura modificării prețului instrumentului atunci când acesta se modifică, va trebui să respectați așa-numitul greacăadică indicatorii de sensibilitate ai prețului warrantului acoperit în raport cu cinci factori:

  • prețul suportului (greacă: Delta);
  • timpul rămas până la expirare (greacă: Theta);
  • rata dobânzii (greacă: Rho);
  • dividendele așteptate (greacă: Phi);
  • volatilitatea suportului (greacă: Vega).

Prețul suportului

Grecul Delta indică, cu alți factori de piață egali, cât de mult variază prețul instrumentului atunci când valoarea subiacentă variază cu o unitate, în raport cu prețul de exercitare.

Delta este un număr între 0 și 1 pentru apeluri și între 0 și -1 pentru put și exprimă probabilitatea ca warrantul acoperit să expire la expirare. în bani.

În consecință, produsul, al cărui preț al activului de bază este foarte apropiat de grevă, la bani are o Delta foarte apropiata de 0.5, ca adânc din bani are o Deltă apropiată de 0, în timp ce adânc în bani are o Deltă foarte apropiată de 1.

Efect de timp

Variabila teta rezumă efectul „decăderii în timp”, adică influența negativă pe care trecerea timpului o are asupra valorii unui mandat garantat.

Dacă stingerea unui warrant acoperit este îndepărtată în timp, probabilitatea ca instrumentul, indiferent dacă este un call sau un put, să aibă o valoare de decontare pozitivă la scadență este mai mare. Prin urmare, pe măsură ce zilele trec, prețul unui mandat acoperit, toate celelalte condiții fiind egale, scade din cauza efectului „decăderii în timp” care reduce probabilitatea obținerii unui profit.

Ratele dobânzilor

Valoarea warrant-urilor acoperite se modifică, de asemenea, odată cu modificările ratelor dobânzilor de pe piața fără riscuri.

Variabila Rho indică modurile în care valoarea instrumentului variază în raport cu variațiile ratelor dobânzii și, prin urmare, în costul împrumutului.

Acest parametru este în valoare absolută mai mică decât Delta și Vega.

Dividende

Prețul unui mandat acoperit suferă și variații din cauza dividendelor distribuite de acțiunea sau indicele suport.

Variabila Phi indică modul în care valoarea instrumentului variază în raport cu modificările așteptărilor legate de detașarea dividendelor pe care le va opera suportul pe durata mandatului garantat.

Este valabilă aceeași considerație făcută pentru Rho în raport cu valoarea parametrului.

Volatilitate

Volatilitatea activului financiar suport are un efect proporțional direct asupra warrant-ului acoperit.

Dacă subiacentul este foarte volatil, șansele ca instrumentul, fie că este un call sau un put, să aibă o valoare de decontare pozitivă la scadență sunt mai mari.

Aceste probabilități sunt rezumate în variabilă Vega.

Prin urmare, volatilitatea ridicată, celelalte condiții fiind egale, implică un preț mai mare de plătit pentru achiziționarea unui warrant acoperit. În consecință, se poate întâmpla ca, cu valoarea de bază fiind egală, produsul să piardă din valoare în corespondență cu o scădere a așteptărilor de volatilitate ale suportului.

Dacă doriți să aflați mai multe despre investiții sau sunteți interesat de această realitate, atunci intrați în Comunitatea de investitoriunde puteți găsi o mulțime de conținut interesant și alți investitori cu care puteți compara note.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *