ce sunt acestea, randament și impozitare

THE Certificate de credit de trezorerie (abreviat la acronim extensia CCT ) aparțin categoriei macro a așa-numitelor Obligațiuni de stat.

Obligațiunile de stat sunt obligațiuni emise de țara Italiei, și mai precis de Ministerul Economiei și Finanțelor, cu scopul de a achiziționa noi resurse financiare. Dorind să fim mai precisi, putem spune că obligațiunile de stat sunt un instrument financiar prin care țara noastră colectează active adecvate pentru acoperirea datoriei publice sau pentru a compensa deficitul comercial al unui exercițiu financiar.

Obligațiunile de stat reprezintă o datorie pe care Italia o are față de deținătorul legitim al obligațiunii în sine, care se află în postura de creditor față de stat.

Există numeroase tipuri de obligațiuni guvernamentale care variază în funcție de caracteristicile fundamentale ale obligațiunilor în sine.

Ce sunt CCT-urile?

THE Certificate de credit de trezorerie eu sunt o obligație pe termen mediu și lung emis de Republica Italiană. Este un instrument financiar cu o scadență de 7 ani, totuși au apărut emisiuni cu o maturitate între 2 și 10 ani.

THE extensia CCT ei au o valoare minima de 1000 euro și o rată variabilă de rentabilitate plătită prin cupoane semianuale.

Certificatele de credit de trezorerie reprezintă a o parte semnificativă din datoria noastră publică deși nu este comparabilă cantitativ cu cea reprezentată de bonurile de trezorerie pe termen lung (BTP).

CCT-urile sunt un instrument financiar atipic, deoarece își leagă rata dobânzii de cea a unei alte obligațiuni de stat și din acest motiv sunt considerate de unii economiști drept instrumente financiare derivate.

Eficiența CCT

Cum se calculează randamentul unui CCT?

THE Certificate de credit de trezorerie sunt instrumente financiare care plătiți dobândă semestrială (cupoane) către titular. Rata (sau rata) dobânzii, așa cum am avut deja ocazia să spunem, nu este nici fixă ​​(precum cea a BTP-urilor) nici predeterminată (ca în cazul obligațiunilor cu cupoane crescânde), ci variază.

Primul cupon este fixat în etapa de emitere. Din luna a șasea rata de rentabilitate a unui certificat de credit de trezorerie se calculează prin adăugarea unui majoraj (de la 0,3% la 1%) la rata medie ponderată a BOT-urilor semestriale, rotunjită la cei mai apropiati 5 cenți pentru CCT-urile emise până în noiembrie 2005 și la cel mai apropiat cent pentru emisiunile ulterioare. Creșterea a fost introdusă pentru a compensa lichiditatea mai mică în comparație cu un BOT.

Prin urmare, având în vedere variabilitatea fluxurilor de cupoane, nu este posibil să se stabilească a priori care va fi rentabilitatea efectivă a investiției. Achiziționând un CCT, așadar, veți avea certitudinea obținerii unei remunerații care este întotdeauna în conformitate cu ratele pieței, dar care nu poate fi prevăzută.

Trebuie menționat că pe piață este disponibil și un tip de CCT care își bazează rata dobânzii la șase luni pe Euribor la 6 luni plus o suprataxă. Acestea sunt așa-numitele CCTeu care sunt complet asemănătoare cu cele clasice, cu excepția diferitelor metode de determinare a ratei.

Ce sunt CCTeus?

THE Din 2010, CCTeus a înlocuit clasicele Certificate de Credit de Trezorerie iar treptat vor deveni, prin operațiuni de schimb, singurele disponibile pe piață. sunt foarte similar cu CCT-urile clasice întrucât sunt și titluri cu rată variabilă cu cupoane semestriale, principala diferență se referă la indexarea care se referă la cursul Euribor la 6 luni, înregistrat în a doua zi lucrătoare anterioară datei de acumulare a cuponului.

Acolo alegerea ratei Euribor a fost făcută din două motive: în primul rând pentru a face referire la unul dintre principalii indicatori ai zonei euro și pentru a evita volatilitatea excesivă care a apărut în trecut cu CCT-urile clasice, în al doilea rând pentru a crește accesibilitatea acestui instrument către o zonă de captare a investitorilor, noul parametru. este de fapt foarte popular printre investitorii europeni în obligațiuni.

cumpărare CCT

Cum poți cumpăra un CCT?

Metodele pentru cumpara CCT sunt în esență două:

  • Licitație marginală
  • Negociere ITP

L’licitație marginală este instrumentul prin care statul asigură plasarea tuturor Obligațiunilor de stat pe termen mediu și lung. Licitația pentru cumpărarea CCT are loc lunar, urmată de o licitație anuală pentru emisiunea de noi obligațiuni. În ziua următoare licitației, valorile mobiliare sunt listate la bursă.

Cu ocazia emiterii și plasării ulterioare a unui CCT, Statul demarează o licitație în care se identifică prețul de cumpărare al titlului, denumit preț marginal și atribuirea ulterioară celui care îl solicită.

Licitația poate viza atât obligațiuni nou emise, cât și valori mobiliare deja emise anterior, dar care sunt repropuse publicului.

Deoarece investitorii privați nu au dreptul de a participa ei înșiși la licitația marginală, aceștia vor fi obligați să recurgă la intermedierea unei entități autorizate în acest sens (o instituție de credit, de exemplu). Din acest motiv, clientul de retail face o rezervare pentru valoarea nominală pe care dorește să o subscrie și intermediarul va participa în numele său (cumulând toate rezervele primite) și apoi va proceda la distribuirea valorilor mobiliare.

În licitația marginală, prețul de alocare este rezultatul unui algoritm specific care prevede și unele posibile măsuri corective care vizează descurajarea manevrelor speculative, acesta poate fi mai mic sau egal cu valoarea nominală și va fi întotdeauna o cotație de preț sec ( fără dobândă acumulată).

Pe durata de viață a titlului este posibil cumpără un CCT prin negociere pe MOT (Piața electronică de obligațiuni și titluri de stat)pentru tranzacții cu o valoare minimă de 1.000 euro, sau pe MTS (Piața electronică a obligațiunilor guvernamentale) pentru tranzacții care depășesc 2,5 milioane de euro. În acest caz va fi vorba despre un titlu deja emis al cărui preț va fi determinat de piață. Prețul de achiziție depinde de o serie de factori, cum ar fi rata cuponului, orice diferență între cerere și ofertă, perspectivele pieței, încrederea în emitent și așa mai departe.

Evident, deoarece acestea sunt titluri cu rată variabilă, deci mai puțin expuse tendinței ratelor curente și prognozate, prețul va suferi fluctuații limitate și în orice caz nu pot fi comparate cu cele pe care le pot suferi titlurile cu rată fixă.

Costurile și regimul fiscal al CCT-urilor

Taxele aplicate în legătură cu vânzarea și deținerea certificatelor de trezorerie sunt de două tipuri:

1. Comisioane de cumpărare și vânzare
2. Taxe de gestionare a titlurilor

Comisioanele de tranzacționare ale unui titlu nu sunt unice. Acestea depind de discreția instituției de credit care le aplică, de capacitatea de negociere a clientului și de puterea sa de negociere.
În general putem spune că aceste taxe tind să fie stabilite ca procent din valoarea tranzacționată, dar pot fi anulate și cu autorizația băncii.

Pe lângă taxele de tranzacționare, se pot aplica și comisioane suplimentare drepturi fixe și taxele de comandă neîndeplinite.

The taxe legate de gestionarea titlului în schimb, și ei discreționară și la fel de negociabil, sAcestea sunt așa-numitele comisioane de menținere a depozitelor de valori mobiliare care se aplică o dată pe an (suma variabilă de ordinul a câteva zeci de euro).

În sfârșit, în ceea ce privește regimul fiscal la care sunt supuse CCT-urile, trebuie subliniat că acesta privește atât fluxurile de cupoane, cât și randamentul capitalului.

CCT-uri emis până în septembrie 1986 au fost total scuti din 1986 până în 1987 cota de impozitare a crescut la 6,25% în timp ce din 1987 până astăzi a rămas stabil la 12,50% . Cupoanele, prin urmare, sunt supuse unei impozitări de 12,5% și se plătesc net titularului cu credit în contul curent. Rentabilitatea capitalului provenit din achiziții sau răscumpărări, în același mod, se impozitează pe câștigul de capital înregistrat sau pe discountul de emisiune, întotdeauna la 12,5%.

În cazul impozitării la sursă, persoanele fizice nu sunt obligate, în niciun fel, să raporteze operațiunile la depunerea declarațiilor de impozit pe venit, în timp ce în ceea ce privește încasările obținute în timpul activității societății, se precizează că acestea vor intra în parte din venitul impozabil, pe care să se calculeze impozitele.

Ce riscuri implică cumpărarea unui CCT?

Riscurile asociate cu investiția într-un certificat de credit de trezorerie sunt în esență trei:

Risc de credit

Acesta este riscul ca statul italian, indiferent de motiv, să nu poată plăti fluxurile de cupon prevăzute de contract sau să ramburseze principalul la scadență. O posibilă fază de tensiune ridicată asupra solvabilității (sau solvabilității presupuse) a țării Italiei poate influența performanța prețului acțiunii.

Riscul de lichiditate

Acesta este riscul aferent la imposibilitatea negocierii CCT pe piață înainte de expirarea acesteia (neputând-o vinde deoarece nu există o contraparte interesată să cumpere)

Riscul ratei dobânzii

Deoarece este o valoare mobilă cu rată variabilă, își bazează randamentul pe tendința ratelor pieței, prin urmare, nu este posibil să se prezică randamentul în avans.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *